“Veertig jaar lang doorn in het oog. Nu is er een oplossing!”

Een oplossing voor Brugges laatste grote stadskanker ligt binnen handbereik, want na veertig jaar leegstand ligt een bouwaanvraag op tafel voor de Weylerkazerne.

Een Zwitserse investeringsgroep zou er een hotel van maken, en er was ook een plan voor serviceflats. De voorbije jaren waren er verschillende ideeën voor de Weylerkazerne, maar nooit kwam er iets van in huis. De voormalige kazerne, eigenlijk een verbouwd zeventiende-eeuws klooster, staat op die manier al meer dan veertig jaar te verkommeren.


Maar nu lijkt toch echt een oplossing in de maak, want de stad Brugge heeft een bouwaanvraag ontvangen voor de kazerne en de aanpalende huizen langs de Ezelstraat. Op de site wil VDD Project Development, een projectontwikkelaar gespecialiseerd in de herbestemming van historisch erfgoed en een bedrijf van de Brugse ondernemer Johan Vandendriessche, 42 appartementen met ondergrondse parking realiseren. "Hier hebben we tweeënhalf jaar hard aan gewerkt. De onderhandelingen met de overheden waren niet gemakkelijk, maar het gaat dan ook om een geklasseerd pand. Maar het resultaat mag er zijn."

Zo staat de site een hele metamorfose te wachten: van een verloederd pand waar vandalen en andere ongewenste gasten jarenlang hun gang konden gaan naar 42 appartementen, met een oppervlakte tussen 65m2 en 150m2, op een toplocatie in de Brugse binnenstad. "Dit worden appartementen van topkwaliteit", zegt ondernemer Johan Vandendriessche."Maar ons project is ook een verbetering voor de hele buurt. Langs het gebouw komt een publieke groene zone als verbindingsweg, en langs de Ezelstraat handelszaken: een opwaardering voor de winkelstraat."

De sleutel om de stadskanker op te lossen lag in het betrekken van de rij aanpalende woningen langs de Ezelstraat in het project. "Je kan het kloostergebouw zijn kwaliteiten niet teruggeven zonder ook de omgeving aan te pakken", zegt ook Thibaut De Vos, directeur van VDD Project Development.
Het Brugs stadsbestuur is tevreden met de vorderingen in het dossier. "Het project kwam tot stand na heel wat overleg en voorbesprekingen met de verschillende betrokken partijen”, zegt Franky Demon (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening.

Als alles volgens plan verloopt, wordt de bouwvergunning in het najaar 2018 afgeleverd. "We hopen begin 2019 met de werken te kunnen beginnen. Twee jaar later zou alles klaar moeten zijn", zegt Vandendriessche.

Lees het artikel in De Standaard.

Meer informatie over het project.

Vraag meer info