VDD Project Development stelt nieuw herbestemmingsproject voor: Lindenlei 38

Erfgoedontwikkelaar VDD Project Development heeft de plannen voor de langverwachte herontwikkeling van het Sint-Agneteklooster, later gekend als de Nijverheidsschool, in het centrum van Gent voorgesteld aan de buurt. In december 2021 verwierf VDD de site na een openbare verkoop georganiseerd door de voormalige eigenaar, het Gemeenschapsonderwijs. De plannen werden opgemaakt door het Britse David Chipperfield Architects, dat in 2023 nog bekroond werd met de Pritzker Prize, ook wel bekend als de “Nobelprijs voor Architectuur”. Dit in samenwerking met ATAMA-architecten en de restauratie-architecten van aNNo. Het internationaal gerenommeerde Bureau Bas Smets stond in voor het ontwerp van de omgeving. Dit ambitieuze project is tot stand gekomen na een grondig voortraject en uitgebreid overleg met de betrokken stadsdiensten, de kwaliteitskamer en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De als monument beschermde maar zwaar verloederde klooster- en schoolgebouwen worden zorgvuldig gerestaureerd met het oog op een nieuwe toekomst. Deze worden aangevuld met twee nieuwe volumes die strategisch worden gepositioneerd op de hoek van de Lindenlei en in het verlengde van de Sint-Agnetestraat, waar historisch ook gebouwen waren gesitueerd, zodat het bouwblok stedenbouwkundig wordt vervolledigd en de relatie met de omliggende bebouwing wordt verbeterd. Het ontwerp van de nieuwe gebouwen wordt geïnformeerd door de 19de eeuwse architectuur van de toenmalige stadsarchitecten Pauli en Van Rysselberghe, zodat er een harmonieuze synergie ontstaat tussen de historische en hedendaagse architectuur.

De voormalige Nijverheidsschool heeft in de loop der jaren de verbinding met de buurt verloren. De site wordt maximaal doorwaadbaar gemaakt via de Lindenlei, de Sint-Agnetestraat en de Wijngaardstraat. Aan de Lindenlei wordt een open arcade voorzien in de nieuwbouw die een connectie maakt naar het semi-publieke voorplein tussen de oostelijke historische schoolvleugel en de nieuwbouw. De Sint-Agnetestraat wordt getransformeerd van een verwaarloosde en smalle steeg van 2,5 à 3m breed naar een groene en aangename woonerf van 8m à 11m breed.

Achteraan de site, in het midden van het bouwblok wordt een nieuw buurt- en klimaatpark aangelegd. De groenzone wordt gemaximaliseerd door de integratie van de aanpalende buurtparking, dewelke dan ondergronds gecompenseerd wordt in de nieuwe ondergrondse parking van het project. De totale groenzone heeft een oppervlakte van 3.370m2, waarvan 2.700m2 toegankelijk is voor de buurt. Het nieuwe park, dewelke wordt verbonden met de Groene KlimaatAs in de Lindenlei, vormt ook een front tegen de stedelijke opwarming door onder andere verkoeling te bieden en hitte-eilanden te verminderen, terwijl de biodiversiteit wordt versterkt.

Om het energieverbruik van het project tot een absoluut minimum te beperken wordt ten volle gekozen voor duurzame technische installaties. Voor de verwarming en koeling wordt uitsluitend gebruik gemaakt van hernieuwbare en groene energie zoals geothermie en warmtepompen waardoor fossiele brandstoffen worden vermeden (géén gas).

Het project vormt de verloederde scholensite om tot een aangenaam en actief stadsdeel. Op het gelijkvloers worden kantoren voor creatievelingen, vrije beroepers, horecafuncties en een kunstgalerij ondergebracht. Zij zullen de interactie aangaan met de omliggende publieke ruimte. Op de bovenliggende verdiepingen worden een 40-tal appartementen voorzien.

Bij de voorstelling van het project aan de buurt werden bijna uitsluitend positieve reacties ontvangen. VDD zal in de komende weken en maanden nog verdere gesprekken voeren met de vergunningverlenende instanties om de plannen te finaliseren. De intentie is om de vergunningsaanvraag in te dienen in de loop van maart 2024, zodat de werkzaamheden kunnen starten in de loop van 2025.

Vorig Nieuwsbericht Volgend Nieuwsbericht
Vraag meer info