Sint-Agneteklooster - Nijverheidsschool

10 9000.01
Ligging Lindenlei 38, 9000 Gent
Uitvoeringsperiode In voorbereiding
Sint-Agneteklooster - Nijverheidsschool

Een rijke geschiedenis, van klooster tot iconisch herbestemmingsproject

Sinds zijn oprichting in 1454 heeft de Nijverheidsschool-site een diverse reeks invullingen gekend en is het onderhevig geweest aan talloze veranderingen. Wat ooit begon als een bescheiden kloosternederzetting, is door de eeuwen heen uitgegroeid tot een indrukwekkend terrein in het hart van de historische binnenstad van Gent. In afwachting van onze projectaankondiging, brengen we u de volledige historische ontwikkeling van dit buitengewone complex, waarbij we de transformaties en betekenisvolle momenten in kaart brengen.

1434 - een klooster en meisjesschool

In 1434 vestigde een gemeenschap van de Zusters van het Gemene Leven zich in een klein huis aan de Lindelei, op een plek die bekend stond als de "Ganzendries" of "Ganzenakker". In 1454 bouwde de gemeenschap er het "St. Agneete" klooster. Het klooster groeide gestaag uit en in 1545 werd er een meisjesschool opgericht voor de opvoeding van dochters van welgestelde inwoners.

1566 - de verwoestende beeldenstorm

Ook het klooster bleef niet gespaard van de roerige beeldenstorm (10 augustus - oktober 1566). De vreedzame stilte van de kloosterzusters werd ruw verstoord toen woedende menigten de kerk binnendrongen, verwoesting achterlatend in hun spoor. Dit betekende niet alleen het einde van de kerk, maar ook het lot van de bloeiende meisjesschool.

1624 - de heropbouw van het klooster

Na een periode van onrust en ontheemding keerden de zusters in het jaar 1585 terug naar hun geliefde site om er vastberaden te beginnen aan de heropbouw van het klooster. Het klooster kreeg vanaf 1624 een nieuw gezicht, met een harmonieuze combinatie van functionele ruimtes en groene binnenplaats als oase die rust en sereniteit uitstraalden.

1783 - een nieuwe militaire invulling

Met de aankomst van Jozef II werden talrijke religieuze instellingen opgeheven, waaronder ook het Sint-Agneteklooster. Hoewel de kerk werd afgebroken, bleven bepaalde delen van het klooster behouden. De gebouwen werden deels verhuurd en verbouwd en deden dienst als "Kantoor der Domeinen en Douane". Een voedermagazijn werd opgetrokken naar het ontwerp van Louis Montayer. Na de verdrijving van de Fransen in 1814 werd dit magazijn omgevormd tot een militaire bakkerij, een ruiterijkazerne en een laboratorium, bedoeld voor industrieel onderwijs.

1857 - nijverheidsschool & meisjesschool

In 1833 besloot het stadsbestuur van Gent om op de site één van de twee Nijverheidsscholen van België te vestigen. In 1850 werd het voormalige klooster verworven en architect Adolphe Pauli (1820 - 1895) kreeg de opdracht om de site vorm te geven. Tussen 1857 en 1859 bouwde Pauli een groot schoolgebouw dat werd samengevoegd met de Bijzondere School voor Industrieel Tekenen en Weefkunde tot de "Nijverheidsschool".

1890 - de Hogere Nijverheidsschool

Vanaf 1890 begonnen er uitbreidingswerkzaamheden in de Nijverheidsschool. Architect Van Rysselberghe ontwierp een machinezaal en een amfitheater en tussen 1897 en 1900 vond een grote uitbreiding plaats met een nieuwe T-vormige vleugel. Tussen 1895 en de WOI groeide de Nijverheidsschool uit tot de "Hogere Nijverheidsschool", met verschillende onderwijsafdelingen. De voortdurende uitbreiding van het complex weerspiegelt het belang van Gent als industriestad.

1890 - de Hogere Nijverheidsschool

1912 - verdere uitbreidingen

Na de uitbreiding van de T-vormige vleugel en de toevoeging van een derde bouwlaag, werden in 1912 de aangrenzende meisjesschool en de gebouwen op de speelplaats achter dit gebouw aan de Nijverheidsschool toegevoegd.

Van Rijkstechnische school naar tijdelijke invulling

In 1937 werd de school omgevormd tot een Rijkstechnische school. In 1950 werden het magazijn en het rijhuis uit 1830 afgebroken om plaats te maken voor prefab paviljoenen aan de noordzijde van het complex. Het Koninklijk Technisch Atheneum verliet in 2017 de locatie. Drie jaar later werd het gebouwencomplex verhuurd als kunstenaarsatelier aan de VZW NUCLEO.

Oorlogsgedenkteken op de binnenplaats

In 1923 werd er op de binnenplaats van het gebouw een oorlogsgedenkteken geplaatst ter herinnering van de slachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog waren gevallen. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit gedenkteken uitgebreid. Het gedenkteken met centraal figuratief beeld van een zittend jongetje of leerling met een bloemenslinger op zijn knieën, symboliseert rouw en verdriet om medeleerlingen die hun leven hebben gegeven voor het vaderland.

Bent u een kandidaat-koper en wenst u op de hoogte te blijven bij de start van de verkoop van dit project ? Laat hieronder dan uw gegevens na.

Bedankt voor uw bericht!

Schrijf je in en ontvang
onze nieuwsbrief

U bent ingeschreven!
Vraag meer info